JUBILEUSZOWY 15. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO im. Józefa Lisieckiego

Utworzono: 17-02-2020

Piętnasta edycja Turnieju Tenisa Stołowego im. Józefa Lisieckiego rozegrana zostanie w dniach 7-8 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.

Zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków pingponga do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej na dwudniowy otwarty turniej dedykowany pamięci byłego działacza samorządowego i sportowego Józefa Lisieckiego. W tym roku już po raz piętnasty 7 marca w sobotę (dziewczęta i chłopcy) i 8 marca w niedzielę (kobiety i mężczyźni) dominować będzie w Nowej Wsi Lęborskiej tenis stołowy. Zapisy w dniu zawodów do godz. 10.00 natomiast w niedzielę o godz. 10.00 uroczyste otwarcie turnieju, a potem rozpoczęcie gier.

W turnieju startować mogą zawodniczki i zawodnicy, nie uczestniczący w rozgrywkach ekstraligi, I i II ligi mężczyzn (obowiązuje 2 letni okres karencji), nie dotyczy kategorii dziewcząt, chłopców i kobiet. Zawodnicy pełnoletni składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach, a dzieci i młodzież przedkładają pisemną zgodę rodziców.

Zawody zostaną przeprowadzone w grach pojedynczych dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach:
- I kategoria – dziewczęta 2007 i młodsze (sobota) - II kategoria – dziewczęta 2006 – 2002 (sobota) - III kategoria – chłopcy 2007 i młodsi (sobota) - IV kategoria – chłopcy 2006 – 2002 (sobota) - V kategoria – kobiety open (niedziela) - VI kategoria – mężczyźni 19 – 50 lat (niedziela) - VII kategoria – mężczyźni 51 - 65 lat (niedziela) - VIII kategoria – mężczyźni 66 i więcej lat (niedziela)

Dla uczestników turnieju organizatorzy zapewniają „sportową grochówkę” – przygotowaną przez OSP Pogorszewo, a za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej medale, puchary, statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Ponadto pucharami uhonorowani zostaną najstarszy zawodnik turnieju oraz najlepsze zawodniczki i zawodnicy z Lęborka i Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Organizatorami Jubileuszowego XV Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego im. Józefa Lisieckiego są: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska i FHU Gasport w Gdańsku.

Grafika 1: JUBILEUSZOWY  15. TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO  im. Józefa Lisieckiego