Zasady postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi osobom z Ukrainy

Utworzono: 04-03-2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku w związku z trudną sytuacją i wieloma wątpliwościami dotyczącymi przywozu zwierząt z Ukrainy został zobligowany do monitorowania wszelkich doniesień o planowanych przywozach zwierząt z terenów Ukrainy na terytorium powiatu lęborskiego, w celu zapobiegnięcia niekontrolowanym  przemieszczeniom  szczególnie  niezaszczepionych przeciw wściekliźnie psów i kotów, ale również  innych gatunków zwierząt.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku prosi o przekazanie informacji  osobom znajdującym schronienie na terenie powiatu lęborskiego i posiadającym zwierzęta towarzyszące o konieczności wystawienia dokumentów zwierzętom przez urzędowego lekarza weterynarii. W przypadku kiedy zwierzęta  nie spełniają wszystkich warunków wwozu do UE lub w przypadku konieczności przeprowadzenia kwarantanny dla tych zwierząt istnieje możliwość przeprowadzenia uproszczonej procedury legalizacyjnej dotyczącej ich pobytu lub ewentualnego dalszego ich przemieszczania w obrębie UE. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że wszelkie związane z w/w procedurą koszty pokrywa budżet państwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w związku z powyższym prosi o przesyłanie na bieżąco informacji o każdym pobycie zwierząt towarzyszących należących do obywateli Ukrainy na terenie właściwości terytorialnej Urzędu.

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.