Wykaz organizacji

Fundacja Ekologiczno – Sportowa im. Tomasza Hopfera

Adres: ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Cele fundacji:
- prowadzenie działalności zmierzających do poprawy środowiska naturalnego, a co za tym idzie poprawy warunków życia, pracy i wypoczynku człowieka zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
- gromadzenie i wypracowanie środków materialnych na działania związane z ochroną środowiska
- działania profilaktyczno – ochronne dotyczące ochrony zasobów naturalnych w zakresie ponadregionalnym
- organizacja nowatorskich imprez ekologiczno – sportowych propagujących różnego rodzaju sporty (min. Maraton pamięci Tomasza Hopfera, biegi przełajowe w Obliwicach

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Światło”

Adres: ul. Młynarska 10, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Cele stowarzyszenia:
- troska o niepełnosprawnych (osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież)
- pomoc i ochrona chorego
- całkowita apolityczność, bezstronność i neutralność, niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, kierując się ich potrzebami życiowymi

Stowarzyszenie "Obliwice i Okolice"

Adres: Obliwice 6/1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Stowarzyszenie FPUNKT

Adres: Komandorska 9, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Koło Gospodyń Wiejskich w Chocielewku

Chocielewko 60, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie Nowowiejskim

Kębłowo Nowowiejskie 19/2, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie Kaszubskiej

Krępa Kaszubska 58, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Koło Gospodyń Wiejskich w Tawęcinie

Tawęcino 62, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach

ul. Leśna 16, 84-300 Lębork - Mosty

Kółko Rolnicze w Leśnicach

Leśnice 3/12, 84-302 Lębork

Kółko Rolnicze w Wilkowie Nowowiejskim

Wilkowo Nowowiejskie 13, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Gminny Klub Sportowy „Tęcza” Nowa Wieś Lęborska

ul. Polna 9a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska

ul. Polna 9a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Łebień

Łebień 93a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Klub Sportowy „Start” Łebień

Łebień, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Klub Sportowy „Anioły” Garczegorze

Garczegorze 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.aniolygarczegorze.pl

Jeździecki Klub Sportowy „EWRO”

Małoszyce 1d, 84-342 Małoszyce