Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Utworzono: 27-07-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 606/163/20 z dnia 14 lipca 2020r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną”.

Na realizację w/w zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 140 000 zł, perzy czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 000 zł.

Oferty można składać elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 6 sierpnia do godz. 15:45 oraz w formie papierowej - do 7 sierpnia 2020r. do godz. 15:45.

Szczegółowe informacje o konkursie

Grafika 1: Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert