ZAPROSZENIE NA II POMORSKĄ SPARTAKIADĘ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Utworzono: 23-07-2020

II POMORSKA SPARTAKIADA REKREACYJNO – KULTURALNEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHMIELNIE

1. ORGANIZATORZY
• Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
2. MIEJSCE I TERMIN
• Rywalizacja kół KGW odbędzie się 9 sierpnia 2020r. (niedzielna) godz. 1200 w Chmielnie – powiat kartuski na obiektach GOKSiR Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno.
Prosimy o stawienie się około godzin 11:00 w celu weryfikacji uczestników, rozstawienia przygotowanych tablic ect.
• Planowane zakończenie rywalizacji godz. 1630
3. CEL:
• integracja środowiska wiejskiego z różnych części Województwa Pomorskiego,
• popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu. (m.in. z Kaszub, Kociewia, Powiśla, Ziemi Słupskiej, Żuław),
• pobudzenie do aktywności sportowo - rekreacyjnej wśród mieszkańców obszarów wiejskich,
• promocja Kół Gospodyń Wiejskich województwa pomorskiego,
• wyłonienie najaktywniejszych kół KGW na Pomorzu.
4. ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich z województwa pomorskiego posiadające osobowość prawną (KRS).

Szczegółowe informacje, do pobrania poniżej, w Regulaminie.