Zaproszenie do prac w komisach konkursowych

Utworzono: 28-12-2017

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, W TERMINIE DO 04. STYCZNIA 2018 R., do godz. 15.30 (liczy się data i godz. wpływu do BOI).