XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Utworzono: 26-02-2020

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Ważne terminy:
17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Regulamin konkursu do pobrania poniżej

Więcej informacji na https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Grafika 1: XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne