XV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 19-01-2016


INFORMACJA

Dnia 25 stycznia 2016 roku o godz. 13ºº, w sali nr 117 Urzędu Gminy odbędzie się  XV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad :
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Nowa Wieś Lęborska jako Partnera w projekcie partnerskim pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/15  Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 grudnia 2015  roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/15  Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 grudnia 2015  roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/15  Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 grudnia 2015  roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 5. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia garażowego, stanowiącego własność Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/151/2011r. Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowych lub całkowitych zwolnień od opłat oraz trybu pobierania tych opłat w gminie Nowa Wieś Lęborska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2016. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie miejscowości Tawęcino w gminie Nowa Wieś Lęborska. 
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.    
                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     Zdzisław Korda