Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

Utworzono: 09-05-2016
Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie). Szczegóły na stronie: http://rops.pomorskie.eu/-/wybory-do-pomorskiej-rady-dzialalnosc-pozytku-publicznego-20-1
Grafika 1: Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016