Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Utworzono: 22-07-2019

Tegoroczne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się 22 września w Kartuzach i zostaną zorganizowane wspólnie przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiat Kartuski oraz Gminę Miejsko-Wiejską Kartuzy.
Podczas dożynek odbędzie się WOJEWÓDZKI KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY, którego organizatorem jest Województwo Pomorskie.
Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, prezentacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz walorów turystycznych regionu.
Udział w Konkursie należy zgłosić DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU do koordynatora przebiegu Konkursu wyłącznie na formularzu Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu.

Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody finansowe o wartości:
I miejsce - 2 000 zł brutto
II miejsce - 1 500 zł brutto
III miejsce - 1 000 zł brutto

Zgłoszenia wieńców do Konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, gminy, powiaty, kościelne osoby prawne oraz organizacje z województwa pomorskiego.
Wieniec w formie korony nie może przekraczać wymiarów: wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm.
Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regionie pomorskim. Wieniec nie może być wykonany z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinien budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.
Ocenie podlegać będzie:
a) zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu (w tym parametry)
b) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania
c) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.
d) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły.

PODPISANE ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE MOŻNA SKŁADAĆ:
1) osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, 80-811 Gdańsk, pok. 100;
2) listownie na adres korespondencyjny Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
3) faxem pod nr (58) 32 68 663
4) elektronicznie na adres email: p.dys@pomorskie.eu

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!

Osoba do kontaktu: Paulina Dyś, tel. 58 32 68 635, e-mail p.dys@pomorskie.eu

Grafika 1: Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy