Wiadomości z biura LGD "Dorzecze Łeby"

Utworzono: 08-11-2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, iż w ramach konkursu 4/2017 „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy” wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 730 170,00 zł. Złożone wnioski wpłynęły na łączną kwotę dofinansowania 1 109 588,74 zł co stanowi 152% środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w 2017 roku.

Wnioski zostaną ocenione przez Radę Lokalnej Grupy Działania w listopadzie, wybrane do dofinansowanie i następnie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z którym ostatecznie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z beneficjentami.

Następny konkurs dla przedsiębiorców przewidujemy jesienią 2018 r.
W I półroczu 2018 roku planujemy konkursy na:
- wspieranie edukacji wodnej młodzieży
- wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie
- rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru szczególnie morskich i rybackich.

Aktualnie nasze biuro mieści się w Łebie przy ulicy Jachtowej 8.
Na naszej stronie www.dorzeczeleby.eu znajdziecie Państwo aktualności z życia naszej Grupy jak i ogłoszenia o konkursach.

Grafika 1: Wiadomości z biura LGD "Dorzecze Łeby"