Ważny komunikat dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Utworzono: 10-06-2020

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku informuje, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 - wydał Instytucjom Pośredniczącym Wytyczną o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020" dla zamówień przeprowadzonych od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwracamy przy tym uwagę, że Wytyczna nie zwalnia beneficjentów ze stosowania – co do zasady - „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców…" stanowiąc jedynie o nie nakładaniu korekt finansowych w przypadku uchybień w ich realizacji.

Więcej informacji tutaj