Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Utworzono: 29-09-2020

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego
na bezpłatne szkolenie pt.:

"Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych”

Szkolenie odbędzie się 06.10.2020 r. w godzinach 11:00 -17:30
w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Keler - animator OWES, ekspert w dziedzinie mediów społecznościowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia
11.00-14.00 - Blok podstawowy
14.00-14.30 Lunch
14.30 – 17.30 – Blok średniozaawansowany

Każdy uczestnik może uczestniczyć w całym szkoleniu lub wybrać jeden z bloków.
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową na adres: biuro@eduqlebork.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 603 424 157 do dnia 02.10.2020 r.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork oraz Powiatu Lęborskiego.