"Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych" - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza

Utworzono: 26-01-2016

Szanowni Państwo,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

W programie spotkania m.in..:
  • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, m.in. programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 3 lutego (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I) w godz. 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 1 lutego 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 .