Spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Gdańsk, 20.02.2019 r.

Utworzono: 15-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Instytut Wolności w lutym i marcu br. ogłosi nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w ramach następujących priorytetów Programu:
- Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
- Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
- Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
- Priorytet 5. Wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego bardzo ważne jest możliwie szerokie informowanie uprawnionych podmiotów nt. działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

W dniach od 14 do 28 lutego br. przedstawiciele NIW przeprowadzą spotkania informacyjne dotyczące PROO. Podczas spotkania przedstawione zostaną:
- założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
- zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
- praktyczne wskazówki, jak wypełnić wnioski o dotacje.

Informujemy, że spotkanie dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich kierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego odbędzie się w środę 20 lutego o godz. 10.00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Kaczyńskiego (156).
Zgłoszenia udziału: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl, tel. 30 77 719 (pokój 81), tel. 789408027.

Ponadto informuję, że w dniu 11.02.2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Priorytetu 1a, który potrwa do 12 marca 2019 r.

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

Grafika 1: Spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Gdańsk, 20.02.2019 r.