Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Utworzono: 26-11-2018
Grafika 1: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019