Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Utworzono: 29-10-2019
Grafika 1: Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020