Otwarty Konkurs Ofert ogłoszony przez Wojewodę Pomorskiego

Utworzono: 15-04-2016
Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej. W załączeniu treść ogłoszenia.
Grafika 1: Otwarty Konkurs Ofert ogłoszony przez Wojewodę Pomorskiego