Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Utworzono: 13-05-2016
W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26.04.2016 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/116/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, dotyczącym realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert. Ogłoszenie w załączeniu.