NGO- zgłoś swój udział do Pomorskiej Szkoły Animatorów

Utworzono: 03-09-2019

Pomorska Szkoła Animatorów (PSA) jest cyklem szkoleniowo-doradczym dla lokalnych działaczy społecznych, obecnych lub przyszłych animatorów społeczności lokalnych. Podczas cyklu uczestnicy są kompleksowo przygotowywani do działań animacyjnych, z naciskiem na inicjatywy międzysektorowe. Pomorska Szkoła Animatorów to także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw.

Szkoła będzie podzielona na trzy lokalizacje: Gdańsk, Lębork oraz Powiśle i Żuławy, do których będzie prowadzona odrębna rekrutacja. Nabór uczestników trwa do 4 września.

Limit miejsc do każdego z miast to 10 osób. Dla osób dojeżdżających zapewniamy nocleg z piątku na sobotę. Pierwszy zjazd w Gdańsku jest zjazdem wyjazdowym (w ośrodku poza Trójmiastem).

Szczegóły, regulamin oraz formularz rekrutacyjny: http://fundacjarc.org.pl/pomorska-szkola-animatorow/

Pomorska Szkoła Animatorów składa się z dwóch etapów. Pierwszy odbędzie się już w 2019 roku, od połowy września do początku grudnia, kiedy będzie realizowany cykl w wymiarze 6 dwudniowych zjazdów. Spotkania będą odbywały się w piątki w godzinach 16.30-20.30 oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00.

W trakcie naszych spotkań poruszymy takie zagadnienia jak:
Metodyka pracy animatora
Diagnoza środowiska lokalnego
Współpraca z administracją publiczną
Współpraca z biznesem, fundraising
Moderacja i prowadzenie spotkań
Komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne
Elementy budowania zespołu
Wykorzystywanie nowych mediów (gł. Social Mediów) w pracy animatora
Mediacja i rozwiązywanie konfliktów

Ponadto dla uczestników szkoleń zapewniamy indywidualne wsparcie superwizora w celu wypracowania strategii działań po zakończeniu cyklu spotkań. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkoleń mogą wziąć udział w dwóch zorganizowanych wizytach studyjnych w miejscach, które wyróżniają się pozytywnie pod względem animacji społecznej. Pierwsza z nich odbędzie się w październiku 2019 roku, zaś kolejna wiosną 2020 r.

Drugi etap Pomorskiej Szkoły Animatorów jest skierowany do absolwentów I etapu. W ramach II Etapu absolwenci otrzymają możliwość dofinansowania ich międzysektorowych inicjatyw lokalnych w kwocie 3750 zł. Dofinansowane inicjatywy muszą się odbyć wiosną 2020 roku, jako element wypracowanego planu działań animacyjnych. W 2020 roku uczestnicy projektu będą mogli również wziąć udział w spotkaniach z gośćmi specjalnymi, na których wybór będą mieli wpływ.

Kontakt z Koordynatorem: Tel. 665 935 770
E-mail: lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

Grafika 1: NGO- zgłoś swój udział do Pomorskiej Szkoły Animatorów