Konsultacje społeczne projektu Programu FIO 2021+

Utworzono: 19-05-2020

Narodowy Instytut Wolności przystąpił do realizacji badania pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”. Głównym celem badania jest ocena założeń Programu FIO na lata 2021 i kolejne.

Badanie obejmuje m.in. analizę, czy propozycje zawarte w projekcie Programu odpowiadają na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby interesariuszy i ocenę poszczególnych elementów projektu Programu FIO 2021+.

Uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich, przedstawicieli jednostek samorządu regionalnego i lokalnego odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowym oraz innych interesariuszy Programu FIO do wzięcia udziału w konsultacjach P FIO 2021+ w formie wideokonferencji on-line.

Państwa pomoc jest nieodzowna do tego, by Program FIO 2021+ jak najlepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych.

Badanie prowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.

Na niżej podany link można się zarejestrować i wybrać dzień i miejsce konferencji. Zapraszam wszystkich do udziału w tym procedowaniu nowego programu.

https://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny https://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny

Izabela Michnowska
Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Grafika 1: Konsultacje społeczne projektu Programu FIO 2021+