Konsultacje społeczne dotyczące budowy nowego budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy w Janowicach

Utworzono: 15-01-2016

Gmina Nowa Wieś Lęborska w dniach od 19 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące budowy nowego budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy w Janowicach.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone za pomocą ankiet. Ankiety zostaną udostępnione:
  1. w siedzibie głównej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz jej filiach,
  2. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  4. na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie głównej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w godzinach pracy, przesłać listownie, lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ugnwl [AT] nwl [DOT] pl w wyznaczonym terminie.

W załączeniu prezentujemy Państwu Zarządzenie Wójta oraz ankietę.