Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Utworzono: 18-09-2020

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowany został konkurs w ramach rządowego Programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych”:

Treść ogłoszenia o konkursie

Adresatami konkursu są organizacje posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Oferty można składać do 30 września br.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej