Konkurs "Europejskie Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości"

Utworzono: 10-08-2020
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Porządku Publicznego informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Federalna Niemiec, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2020 r.
W imieniu Organizatora, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie, którego tematem jest: „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”.

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2020 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:
Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adresy poczty elektronicznej: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl lub ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami na stronie internetowej MSWiA

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku