Informacja Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”

Utworzono: 12-03-2020

Jesteśmy już na finiszu Programu Operacyjnego Unii Europejskiej „Rybactwo i Morze”. Jak dobrze się poukłada w roku 2020 zakończymy nabory wniosków dla potencjalnych beneficjentów. Chciałabym przedstawić Państwu działania biura LGD „Dorzecze Łeby” za rok 2019.
Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał w roku 2019 osiem umów na dofinansowanie, na łączną kwotę: 944.614,26 zł.
w tym:
1. Gmina Nowa Wieś Lęborska: 275.562,14 zł
• Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej działka nr 1048 i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska” - projekt rozliczony na kwotę: 38.477,99 zł
• „Przebudowa pasa drogowego Działka 24/3 obr. Garczegorze, droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39 mb” - projekt rozliczony na kwotę: 149.584,15 zł

2. Gmina Choczewo na kwotę: 285.417,99 zł
• Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo: projekt rozliczony na kwotę: 225.726,39 zł
• Wzmocnienie atrakcyjnej turystycznie marki obszaru jako podstawa konkurencyjnej gospodarki tworząca miejsca pracy w Gminie Choczewo – projekt rozliczony na kwotę: 56.691,60 zł

3. Gmina Miasto Lębork na kwotę: 33.150,00 zł:
• Przystań żeglarska w Lubowidzu - modernizacja nawierzchni ciągów pieszo jezdnych – projekt rozliczony na kwotę 33 150,00 zł

4. Gmina Miejska Łeba na kwotę: 350.484,13 zł, w tym:
• Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie – Etap III – projekt rozliczony na kwotę 274.938,91 zł
• Zarządzanie antropopresją na obszarze dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Starej Łebie (LEBAMUNDE) – etap I, konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. Świętego Mikołaja w Łebie – projekt rozliczony na kwotę 75.545,23 zł

I. Przedsiębiorcy z naszego terenu działania w 2019 roku podpisali 4 umowy na łączną kwotę 726.969,91 zł, w tym:
II. Organizacje pozarządowe w 2019 roku podpisały 1 umowę, która została zrealizowana
• Łebski Klub Żeglarski podpisał umowę na kwotę 283.773,75 zł na wniosek „Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Łeby”

Zarząd LGD jeszcze w tym roku przewiduje konkursy dla przedsiębiorców.
Chętnie podzielimy się z Państwem wiedzą na temat możliwości pozyskania przez nasz Program funduszy na rzecz rozwoju Waszych biznesów jak i na wybudowanie nowych obiektów, założenie firmy, etc.
Codziennie przyjmujemy interesantów w naszym biurze. Proponujemy umówić się na indywidualne spotkanie najpierw telefonicznie 501 389 579, wyznajemy zasadę „mój pomysł jest bezcenny i dlatego nie powinien być powielony”. Dbamy o komfort spotkania, indywidualność, i oczywiście przepisy RODO. Ponadto organizujemy jako biuro spotkania konsultacyjne i doradztwo indywidualne w gminach na terenie naszego obszaru działania.

O wszystkich wydarzeniach informujemy na naszej stronie internetowej www.dorzeczeleby.eu

OTWIERAMY DRZWI MOŻLIWOŚCI

Info: Biuro LGD "Dorzecze Łeby"

Grafika 1: Informacja Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”