Dotacje na letni wypoczynek dla dzieci

Utworzono: 27-05-2019

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
OGŁOSIŁ:

OTWARTY KONKURS OFERT (II)
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży NA WSPARCIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2019 R.

http://www.kuratorium.gda.pl/ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wypoczynku-letniego-w-2019-roku-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-w-formie-wsparcia/

oraz

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.

http://www.kuratorium.gda.pl/ii-otwarty-konkurs-ofert-na-na-realizacje-zadania-publicznego-w-formie-powierzenia-organizacji-wypoczynku-letniego-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-miejskich-ktore-maja-utrudniony-dostep-do-wypoczynk/

Więcej informacji również:
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
tel. 58 322 29 00, tel. 58 322 29 25 fax 58 322 29 01
e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl