„Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Utworzono: 08-11-2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jeżeli Państwo chcą wnieść zmiany dotyczące m.in. zakresu celów, zmian procedur naboru wniosków, budżetu na poszczególne konkursy, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, wskaźników do zrealizowania można to zrobić właśnie teraz.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 20 listopada 2018 roku na formularzu dołączonym do artykułu. W dniu 24 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicko odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowanych przez Państwa zamian, na które zapraszamy.

Grafika 1: „Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju