Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej po raz XVI

Utworzono: 27-05-2019

Certyfikat po raz XVI

Finałowa Gala Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej odbędzie się 7 czerwca br. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Statuetki otrzymają podmioty najbardziej zasłużone dla promowania powiatu lęborskiego.

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z regionu Ziemi Lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzację osiągnięć gospodarczych i społecznych.

Otrzymanie certyfikatu możliwe jest za wyjątkowe osiągnięcia promujące Ziemię Lęborską, np. w kategorii: „Przedsiębiorstwo Ziemi Lęborskiej”, „Produkt turystyczny Ziemi Lęborskiej”, za szczególną działalność społeczną, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ostateczne kategorie corocznie ustala Kapituła na podstawie nominacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Kapituła ma również prawo do wnioskowania o przyznanie nagród specjalnych.

O nadanie certyfikatu może się ubiegać osoba fizyczna lub podmiot prawny, promujące Ziemię Lęborską na forum regionalnym poprzez osiągane sukcesy. Kandydat może ubiegać się o wyróżnienie osobiście, bądź zostać zgłoszony przez wnioskodawców: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, organizacje społeczne, inne jednostki i organizacje zainteresowane konkursem. Wyróżniony może zostać także produkt turystyczny lub turystyczna atrakcja ciesząca się uznaną, wzrastającą w ocenianym roku renomą wśród osób odwiedzających Ziemię Lęborską. Zgodnie z przyjętymi zasadami, certyfikat z tego samego tytułu, można uzyskać nie częściej, niż co 3 lata.

Laureatów wyłania Kapituła Certyfikatu, powołana przez Starostę Lęborskiego, zaś ostatecznie – statuetki i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Lęborskiego na wniosek Kapituły. Wymierną korzyścią dla laureatów jest prawo do używania tytułu w promocji swojej działalności gospodarczej i społecznej.

Kto w tym roku otrzyma Certyfikat, okaże się podczas uroczystej Gali – 7 czerwca o godz. 13.00 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

Do udziału w Gali zostali zaproszeni wszyscy laureaci minionych edycji konkursu, przedstawiciele biznesu, samorządowcy, działacze społeczni i kulturalni, reprezentanci instytucji państwowych. Równolegle z Galą Certyfikatu odbędzie się inauguracja XVI Lęborskich Dni Techniki, organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną.
Technicy przyznają swoje nagrody dla najlepszego nauczyciela zawodu oraz tytuły Mister Budownictwa i Menadżer Ziemi Lęborskiej.

Wykład inauguracyjny dotyczył będzie 30-lecia wolnej przedsiębiorczości.
O rocznicy pierwszych po czasach PRL wolnych wyborach i wydarzeniach, dzięki którym stały się one możliwe, przypominać będzie eksponowana tego dnia wystawa „Solidarnie ku wolności”, przygotowana z materiałów udostępnionych przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Dzień później, w sobotę 8 czerwca, w godzinach 10-14 na Placu Pokoju będzie można oglądać stoiska promocyjne lęborskich firm i przedsiębiorstw.

Grafika 1: Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej po raz XVI