Bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych

Utworzono: 13-01-2016

Od 4 stycznia 2016 roku w Lęborku zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia. Organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Lęborskiego mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa formalno - prawnego.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku
ul. Krzywoustego 1 (pokój 135), 84-300 Lębork
tel. 59 726 09 24, kom. 728 945 959