Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej - bezpłatne szkolenie

Utworzono: 25-04-2017

"Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim" prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin i miejsce szkolenia: 16 maja 2017 Lębork, ul. Krzywoustego 1 godz. 10.00

Program szkolenia obejmuje:
- podstawy prawne funkcjonowania PES i wynikające z nich obowiązki
- rodzaje działalności ekonomicznej PES
- księgowość i zarządzanie finansami PES
- plan kont organizacji – wydzielenie poszczególnych źródeł finansowania
- obowiązki PES względem US i ZUS
- sprawozdawczość PES

Informacje dodatkowe: zapewniamy koszty udziału - w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych a także zwracamy część kosztów podróży a w razie potrzeby zapewniamy koszt opieki nad osobami zależnymi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie objętym szkoleniem.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: eduq.biuro@gmail.com lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Lęborku na ul. Krzywoustego 1 pok. 135 - do dnia 12 maja 2017.

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Marta Wolff tel. 694 242 952

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Grafika 1: Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej - bezpłatne szkolenie