Aktualności LGD "Dorzecze Łeby" - sierpień 2017

Utworzono: 08-08-2017

Pierwsze konkursy za nami!
25 lipca 2017 roku odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”, na którym zostały rozstrzygnięte trzy konkursy dla samorządów:

1. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej.
2. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich.
3. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie.

W odpowiedzi na konkursy wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę wsparcia w wysokości 992 872,54 zł. Projekty dotyczą głownie niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, z której będą korzystać w niedalekiej przyszłości mieszkańcy i turyści na obszarze LGD „Dorzecze Łeby”. W ramach złożonych wniosków będą m.in. zagospodarowane szlaki rowerowe i konne w Gminie Cewice, zmodernizowane szlaki pieszo jezdne przy przystani żeglarskiej w Lubowidzu, powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe wraz z miejscami postojowymi i chodniki w Gminie Wicko i Nowa Wieś Lęborska, nastąpi urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie oraz zostaną zagospodarowane i oznaczone szlaki turystyczne wzmacniające markę obszaru w Gminie Choczewo. Realizacja projektów zaplanowana jest na 2018 rok.

Następny nabór wniosków, tym razem dla przedsiębiorców, zostanie przeprowadzany od 2 do 30 października 2017 roku. Będzie poprzedzony spotkaniem konsultacyjno-informacyjnym oraz doradztwem indywidualnym dla osób, które chcą założyć lub rozszerzyć działalność gospodarczą.

Spotkanie konsultacyjne – GOKiS Wicko 18.09.2017 godzina 13 – ta.
Doradztwo indywidulane – GOKiS Wicko 19.09.2017 godzina 9 – 16 tej.

Aktualności, szczegółowe informacje dotyczące konkursów, kryteriów oceny, wzory dokumentów wraz z instrukcjami znajdują się na naszej stronie internetowej: www.dorzeczeleby.eu

Biuro LGD „Dorzecze Łeby”

Grafika 1: Aktualności LGD "Dorzecze Łeby" - sierpień 2017