40 mln zł na działalność dla KGW

Utworzono: 18-06-2020

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Kolejny rok koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.
Nabór wniosków rozpoczął się i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł.

By sięgnąć po wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Grafika 1: 40 mln zł na działalność dla KGW