14 listopada - POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Utworzono: 06-11-2018

Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dnia 14 listopada 2018r. organizują POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, ul. Warszawska 17 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wydarzenie to odbywa się w trakcie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (12.11– 18.11.) Celem POMORSKIEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest promowanie przedsiębiorczości – zarówno w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej jak również przedsiębiorczości postrzeganej jako szczególny rodzaj aktywności sprzyjającej realizacji rozwoju zawodowego i edukacyjnego oraz rozwój sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w zakresie przedsiębiorczości, promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń.

POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI będzie miejscem spotkania instytucji zaangażowanych w proces uruchamiania działalności gospodarczej m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego, jednostek finansujących i instytucji wspierających przedsiębiorczość takich jak: Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Lęborku - Pośrednictwo odnośnie udzielania pożyczek w ramach Programu „Wsparcie w Starcie II”, Banki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku z uczestnikami przedsięwzięcia tj. osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i innymi osobami zamierzającymi uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, uczniami szkół ponadpodstawowych powiatu lęborskiego, a także z przedsiębiorcami i pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą zamierzającymi rozwijać własne firmy.

W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości planuje się:
- prezentacje multimedialne instytucji zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości,
- prezentacje „Dobrych praktyk” przez osoby, które założyły własne firmy przy udziale wsparcia finansowego oferowanego przez PUP w Lęborku,
- prezentacje „Dobrych praktyk” przez pracodawców lokalnego rynku pracy, którzy korzystali ze środków KFS,
- warsztaty pn. "Dokąd zmierzam?" prowadzone przez doradców zawodowych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach których zostaną poruszone następujące zagadnienia:
• „Profil zainteresowań” - ćwiczenie określające wybór zawodu / kierunku kształcenia,
• „Czy ja się do tego nadaję” - kwestionariusz samooceny,
• „Ty jako przedsiębiorca” – autoanaliza,
• Zawody nadwyżkowe i deficytowe (definicje i przykłady w oparciu o Barometr zawodów, dyskusja w oparciu o prezentację multimedialną),
• Świat zawodów – potrzeby rynku pracy a wymagania pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Grafika 1: 14 listopada - POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI