Spotkanie informacyjno - konsultacyjne LDG "Dorzecze Łeby"

Utworzono: 28-09-2022

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lęborku, sala 101, ul. Armii Krajowej 14 w dniu 28.09.2022 o godzinie 11.00.

Tematem spotkanie będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem.

Kwota dostępnych środków dla przedsiębiorców w konkursie 2/2022 wynosi 1 400 419,37 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000,00 zł. Termin składnia wniosków: 30.09.2022 - 18.10.2022 r.

Źródło: LDG "Dorzecze Łeby"

Element dekoracyjny. grafika