Wykaz punktów pobrań COVID-19 na terenie województwa pomorskiego

Utworzono: 15-10-2020

Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test? Zrób go w mobilnym punkcie pobrań. Wynik znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu.

Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań tj. na terenie naszego powiatu w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Węgrzynowicza 13, Lębork, tel. 608 437 021 (pn. - ndz. 7.30 - 10.40 i 15.00 - 16.00).

Na badanie:
zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.
Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta

Co oznacza wynik testu.
Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:
negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania.
nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.
Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

Poniżej, do pobrania znajduje się pełny wykaz punktów pobrań COVID-19.

Źródło: www.pacjent.gov.pl