Urząd gminy zamknięty dla interesantów

Utworzono: 16-03-2020

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 marca 2020 roku

Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
Co do zasady urząd od dnia 16 marca 2020 roku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

DOWODY OSOBISTE
• wnioski o wydanie dowodu osobistego należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka
Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
• informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 59 8612 428

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE
• wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory
• informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 59 8612 428

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - CEIDG
• wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
• informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 59 8612 428

ZGONY
• zgłoszenie zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 59 8612 428 zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej gminy www.nwl.pl / bip.nwl.pl

Wójt Gminy
/-/
Ryszard Wittke