Sołtysi nie przyjmują podatków i opłat od mieszkańców

Utworzono: 18-03-2020

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska, od dnia 18 marca 2020r. sołtysi zaprzestają przyjmowania podatków i opłat lokalnych od mieszkańców.

Płatności prosimy dokonywać za pomocą przelewów bankowych na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych lub w zawiadomieniach dotyczących opłat za odpady komunalne.

Numery rachunków bankowych Gminy Nowa Wieś Lęborska w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna:
Konto bankowe podstawowe: 68 1020 2791 0000 7502 0268 8646
(podatki i opłaty lokalne, opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa, opłata za wieczyste użytkowanie, czynsze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy)

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi: 87 1020 2791 0000 7702 0268 8885