Komunikat Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej

Utworzono: 13-03-2020

WAŻNY KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW USŁUG

W trosce o bezpieczeństwo klientów, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
prosi o załatwianie spraw administracyjnych, zgłoszeń awarii, podawania stanu wodomierzy - w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie oraz dokonywania opłat za wodę za pomocą przelewów bankowych.

Nr konta do wpłat za wodę: 18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Dane kontaktowe do GZUK:
NUMER TELEFONU: + 48 59 861 22 64 lub + 48 59 861 22 95
E-mail: gzuknwl@nwl.pl

UWAGA:
Od 16 marca 2020 roku zaprzestajemy – do odwołania - odczytów wodomierzy u mieszkańców. Stany wodomierzy zgodnie z „harmonogramem odczytów” prosimy podawać telefonicznie pod nr 782-426-167.
Harmonogram będzie dostępny u sołtysa wsi i na tablicy ogłoszeń.

AWARIE SIECI:
Po godzinie 15 i w dni wolne od pracy awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych prosimy zgłaszać na telefony alarmowe:
Dariusz Klejsa 607 798 484
Ryszard Guźniczak 607 798 999

Info: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej

Grafika 1: Komunikat Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej