Pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Utworzono: 26-01-2022

Już 27 stycznia 2022 r. podczas Konferencji Inaugurującej III Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, zostaną ogłoszone pierwsze wstępne wyniki NSP 2021.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i wynikające z niej obostrzenia sanitarne, Konferencja odbędzie się w trybie online i będzie transmitowana za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prezentację zawierającą pierwsze wstępne wyniki NSP2021 przedstawi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrut. W trakcie konferencji przemówienie wygłosi Prezydent RP, Andrzej Duda. Prof. Piotr Szukalski zaprezentuje wykład pt. „Wyzwania demograficzne Polski na XXI wiek”.

Informacje na temat Konferencji Inaugurującej III Kongres Demograficzny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są publikowane na stronie: https://kd.stat.gov.pl/konferencja-inaugurujaca. Zapraszamy do śledzenia przebiegu Konferencji 27 stycznia od godz. 12.00 na stronie internetowej www.prezydent.pl, lub portalach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP: Facebook (www.facebook.com/prezydentpl) i Twitter (https://twitter.com/prezydentpl).

27 stycznia br. zostanie również opublikowana na stronie portalu informacyjnego GUS informacja sygnalna „Wyniki wstępne NSP 2021”. Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dostępny jest na stronie: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/.

Szczegółowy program konferencji: https://kd.stat.gov.pl/konferencja-inaugurujaca

Źródło: GUS

Element dekoracyjny.