Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 12-11-2019

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2019 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
/-/
Katarzyna Frankowska-Kręcisz

Grafika 1: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska