Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 18-10-2019

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 roku o godzinie 14.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku w działach dot. pracy komisji.
3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Polityki Społecznej
/-/
Rafał Gajewski

Grafika 1: Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska