Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 16-01-2019

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Zdzisław Korda

Grafika 1: Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska