Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Utworzono: 19-05-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Lubowidz, ul. Nad Stawem 28, obręb ewidencyjny Lubowidz, powiat lęborski, woj. pomorskie, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 244/13 ha oraz 244/17 o łącznej powierzchni 1812 m2.

Data przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się 29 lipca o godzinie 10- tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lokalizacja ogólna nieruchomości
Nieruchomość położona w miejscowości Lubowidz, powiat lęborski, woj. pomorskie, w odległości 4 km od Lęborka oraz ok. 80 km od Gdańska i 56 km od Słupska.

Opis nieruchomości
Dla ww. nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00024848/3.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Kształt działki zbliżony do trapezu, teren o lekkim nachyleniu, zagospodarowany roślinnością ozdobną. Obejście wokół budynku, wjazd oraz taras od strony zbiornika wodnego utwardzony kostką brukową. Nieruchomość ogrodzona od strony frontowej ogrodzeniem murowanym, od strony zbiornika wodnego nieogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zbiornik wodny (staw). Nieruchomość położona jest w odległości ok. 400 m od Jeziora Lubowidzkiego. Dojazd do nieruchomości z drogi krajowej nr 6 za pośrednictwem drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie – prąd, woda z sieci wodociągowej, gaz, kanalizacja sanitarna.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 251,90 m2, powierzchni zabudowy 254 m2 i kubaturze 1284,50 m3. Budynek niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, oddany do użytkowania w 2004 r. Elewacja – cegła klinkierowa, schody wewnętrzne drewniane, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką z orynnowaniem, strop nad parterem – żelbetowy, stolarka okienna – drewniana, stolarka drzwiowa – zewnętrzna PCV, wewnętrzna drewniana, ogrzewanie – kocioł gazowy + kominek. Budynek wykończony przy użyciu materiałów wysokiej jakości.

Przeznaczenie nieruchomości
Obszar, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XLIX/497/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 września 2018 r.) i znajduje się w strefie oznaczonej 10.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena wywoławcza: 807 000,00 zł
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) jest zwolniona z podatku VAT.

Warunki uczestnictwa w przetargu
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 5 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (tj. 40 350,00 zł, słownie złotych: czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt  00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 25 lipca 2022 r.
Wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 25 lipca 2022 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pełna treść ogłoszenia (ze zdjęciami nieruchomości) do pobrania poniżej.

Zdjęcie z lotu ptaka przedmiotowej nieruchomości oraz sąsiedztwa.