Konkurs fotograficzny

Utworzono: 20-04-2010

Starostwo Powiatowe w Lęborku w ramach projektu „Płaszczyzna porozumienia – etap II” organizuje konkurs fotograficzny pn. "ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO DZIĘKI UNII EUROPEJSKIEJ". Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich i niepełnoletnich fotografów, amatorów i profesjonalistów posiadających miejsce zamieszkania na terenie powiatu lęborskiego.

    Celem Konkursu jest:
  1. zachęcenie mieszkańców powiatu lęborskiego do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, w szczególności Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) i Europejskim Funduszem Społecznym,
  2. skierowanie uwagi mieszkańców powiatu na zmiany, jakie następują dzięki realizacji PO KL,
  3. promocja PO KL wśród mieszkańców powiatu lęborskiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz do rozpowszechniania informacji o nim wśród mieszkańców powiatu lęborskiego. Wszelkie pytania kierować można pod numer tel. 059 8632 853 lub 059 8632 851 lub na adres e-mail rpp-lebork@wp.pl.

Więcej informacji na stronie www.powiat-lebork.com. Na stronie tej dostępny jest także formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu.