Hufiec ZHP Lębork wraz z Fundacją BGK aktywizuje seniorów z Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminy Cewice

Utworzono: 16-09-2021

Projekt “Aktywna Akademia Seniora” jest realizowany od stycznia 2021 roku i ma na celu przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Celem projektu jest również poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

W projekcie wzięło udział 35 seniorów, którzy mieli okazję wziąć udział w bardzo rozmaitych warsztatach. Ćwiczyli zdolności manualne i koncentrację podczas zajęć artystycznych, gdzie m.in poznali metodę decoupage ozdabiając herbaciarki i stworzyli własne obrazy. Dowiedzieli się wiele na temat żywienia na warsztatach z dietetykiem, poprawili swoją sprawność ruchową podczas zajęć tanecznych, gimnastycznych i rehabilitacyjnych oraz skorzystali z zajęć technologicznych.

W ramach projektu seniorzy mieli możliwość wybrania się do Kina Fregata w Lęborku, by wspólnie spędzić czas.

W ostatni dzień sierpnia odbyła się wycieczka do Gdańska podczas, której seniorzy mieli okazję pooglądać przepiękne eksponaty w Muzeum Bursztynu. Następnie udali się na zwiedzanie Gdańska, który dzięki opowieściom przewodnika mogli poznać z zupełnie innej strony niż dotychczas.

Projekt ten nie mógłby się odbyć, gdyby nie Nasi partnerzy. Bardzo dziękujemy za wsparcie Gminnemu Centrum Kultury w Cewicach oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

Projekt pn. "Aktywna Akademia Seniora" dofinansowano ze środków Fundacji BGK w programie "Generacja 6.0".

Tekst i foto: phm. Agnieszka Stenka, Komendantka Hufca ZHP Lębork

Kobieta prezentująca swoją pracę plastyczną.
Dwie kobiety prezentują swoje prace plastyczne.
Kobieta podczas zajęć plastycznych.
Pięć kobiet pozujących do zdjęcia ze swoimi pracami plastycznymi.
Kobieta i mężczyzna podczas pracy przy tablecie.
Fotografia z wizyty w Muzeum Bursztynu w Gdańsku.
Fotografia uczestników wycieczki do Gdańska.