transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie raport o stanie Gminy Nowa Wieś Lęborska za rok 2018.
a) debata nad raportem
b) podjęcie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26 /18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2019-2040.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat dla części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Karlikowo Lęborskie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 54/1.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Tawęcino, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 355/2.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "MIRON".
19. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi za rok 2018r.
20. Stanowisko Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie przyjęcia harmonogramu remontu dróg powiatowych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad.

                 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
   /-/
Katarzyna Frankowska-Kręcisz

Galeria:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

niedziela, 20 października 2019
godzina 11:16

imieniny:
Ireny, Kleopatry, Witalisa

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ