transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Sprawozdanie z konsultacji społecznych, dotyczących projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnówko


Sprawozdanie z konsultacji społecznych, dotyczących projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnówko

przeprowadzonych w dniach od 29 września 2017 do 27 października 2017 r.

Ankieta zatwierdzona zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Nr W-68/2017 z dnia 15 września 2017 r. została rozdana wszystkim mieszkańcom miejscowości Czarnówko przez Sołtysa, umieszczona w holu głównym Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy (www.nwl.pl).

Osoby zainteresowane złożyły ankiety w Urzędzie Gminy w terminie do 27 października 2017 r. Zebrano łącznie 137 ankiet. Grupę badanych stanowili mieszkańcy miejscowości Czarnówko oraz pozostali mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska. Większość ankietowanych - 53,28% stanowiły kobiety, pozostałe 46,72% to mężczyźni. Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 36-55 lat, natomiast najmniej ankietowanych było pomiędzy 18, a 25 rokiem życia. Większość badanych posiada wykształcenie ponadgimnazjalne – 41,88%, również liczna była grupa osób z wykształceniem wyższym – 30,77%.

Prawie wszyscy ankietowani, bo aż 95,59% poparło inicjatywę budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnówko. Niewielka część – 4,41% badanych uznało tę inwestycję za zbędną. W odniesieniu do funkcji, jakie miałaby pełnić świetlica wiejska w Czarnówku, zdania były podzielone. Najwięcej ankietowanych - 93,43% uważa, że świetlica powinna być miejscem imprez okolicznościowych, 91,97% - miejscem zebrań wiejskich, natomiast 83,21% osób badanych uważa, że świetlica powinna pełnić funkcję edukacyjną – nawiązując do wykopalisk archeologicznych w Czarnówku.

Według ankietowanych świetlica wiejska powinna pełnić również funkcję:
- miejsca do spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, tworzenie kółek zainteresowań dla mieszkańców, miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji,
- miejsca, gdzie będą odbywać się zabawy sylwestrowe, dzień seniora, zabawa choinkowa dla dzieci, zabawy dla dzieci i dorosłych (tańce),
- społeczno-kulturalną, rekreacyjną,
- wychowawczą dzieci, np. warsztaty plastyczne,
- integracyjną,
- punktu/oddziału przedszkolnego,
- promocyjną wsi, promocja lokalnych inicjatyw i przedsiębiorców,
- szkoleniową, np. szkolenia dla rolników, nowoczesna baza do prowadzenia szkoleń, kursów i wszelkiego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- koła gospodyń wiejskich.

Większość ankietowanych - 71 osób uznało, że najpilniejszą potrzebą w miejscowości Czarnówko jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół. Przy okazji konsultacji społecznych, mieszkańcy wyrazili również inne pilne potrzeby w miejscowości Czarnówko, m.in. wybudowanie/utwardzenie/wyłożenie płytami jumbo drogi na Kanin, a także drogi do nowego osiedla. Według znacznej części mieszkańców niezbędny jest również chodnik przez całą miejscowość, sklep, oddział przedszkolny. Część ankietowanych wpisało również potrzebę rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, budowę ścieżki rowerowej, zrobienie dużego parkingu przy cmentarzu, oświetlenie ulic/wydłużenie godzin oświetlenia.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnówko jasno wynika, że mieszkańcy widzą dużą potrzebę budowy świetlicy wiejskiej w swojej miejscowości i popierają jej budowę. Planowana świetlica wiejska miałaby pełnić według ankietowanych przede wszystkim funkcję społeczną, integracyjną, edukacyjną i być miejscem spotkań/zebrań mieszkańców Czarnówka.

Galeria:

Do pobrania:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

środa, 5 sierpnia 2020
godzina 13:11

imieniny:
Emila, Karoliny, Kary

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ