transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Konsultacje społeczne. Ogłoszenia. Sprawozdania

****************************

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020 – 2030. Dokument Strategii będzie określał najistotniejsze potrzeby mieszkańców gminy oraz zestaw działań i metod służących ich realizacji.

Konsultacje społeczne odbędą się w formie ankiety, rozpoczynają się 20 sierpnia i potrwają do 4 września 2020 roku.

Państwa opinie, określone potrzeby i oczekiwania są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety, która składa się z 15 pytań.

Informujemy, że ankietę można wypełnić:
w wersji elektronicznej. Wypełnij ankietę
lub
w formie papierowej. Ankieta dostępna jest w holu głównym Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Referat Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, tel. 598612428, wew. 35.

****************************

SPRAWOZDANIE

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
1. Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057.)
2. Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 03 lipca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020:
- na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Do projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Z poważaniem
WÓJT GMINY
Ryszard Wittke

****************************

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

http://www.nwl.pl/images/s6E2j4G2M0d0v1r519r5Q3X1k3Y4B2H2.jpg

Treść ogłoszenia o konsultacjach

Treść protokołu z przeprowadzonych konsultacji

****************************

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”
http://nwl.pl/news/4478/konsultacje-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-nowa-wies-leborska-na-lata-2020-2023-z-perspektywa-do-roku-2027.html

****************************

SPRAWOZDANIE

****************************

SPRAWOZDANIE

****************************

SPRAWOZDANIE

****************************

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

poniedziałek, 21 września 2020
godzina 12:16

imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ