transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Gospodarka odpadami komunalnymi

***

****************************

Maj i piękna pogoda za oknem to wspaniała okazja do tego aby spędzić chwilę na świeżym powietrzu. Organizacja odzysku opakowań REKOPOL proponuje Państwu organizację gry terenowej, poruszającej temat segregacji i recyklingu odpadów oraz świadomych zakupów. Może być ona ciekawą propozycją na przeprowadzenie zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, która umożliwi przekazanie wartościowych treści w mniej standardowy sposób.

Pełen scenariusz gry (z materiałami do wydruku) dla różnych grup wiekowych znajdą Państwo pod adresem: http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/

Zachęcamy do włączenia się w obchody DNIA BEZ ŚMIECENIA !

Do pobrania: Informacja o kampanii.

***

Wszelkie informacje na temat zasad gospodarki odpadami i sposobu wypełniania deklaracji uzyskają Państwo w pok. nr 9 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz telefonicznie pod nr tel. 59 86 12 167.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczącymi systemu
gospodarki odpadami komunalnymi (w załącznikach).

http://www.nwl.pl/images/F023K8p5M0J0l1d4Q872v1M4186653n3.jpg

***

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż zasady zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska reguluje Uchwała nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska i uchwała nr XXXIV/328/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cyklicznie nieruchomości gminne, powiatowe są zaśmiecane przez mieszkańców, właścicieli firm, a jednostka samorządu zobligowana jest do ponoszenia kosztów uprzątnięcia „dzikiego wysypiska”.Każdy przypadek nielegalnego składowania śmieci na terenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego zostanie zgłoszony odpowiednim organom ścigania, w celu wszczęcia postępowania i ustalenia sprawcy wykroczenia.

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych odbieramy każdą ilość wymienionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku frakcji odpadów komunalnych, zatem bezzasadne jest wywożenie tych odpadów do lasów itp.

Niedopuszczalnym jest składowanie odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

***

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zamieszkanie w nowym domu) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Przypominamy, że każda firma, zakład, obiekt handlowy czy usługowy powinien mieć złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby zgłaszali się do urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, w której wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (parter, pok. nr 15), wysłać pocztą lub za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta https://eboi.nwl.pl

Deklarację można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.nwl.pl w zakładce: Odpady komunalne/Wzory deklaracji.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w pokoju nr 9.

***

OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW/WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wszystkie pojemniki na odpady, niespełniające wymogów wspomnianego rozporządzenia, które mieszkańcy nabyli przed dniem 1 lipca 2017 r. należy oznaczyć napisem dla odpadów:
- papieru, w tym tektury – PAPIER,
- szkła - SZKŁO,
- tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - „BIO”.

Bez zmian pozostają odpady zmieszane (wrzucane do pojemnika czarnego).
Ministerstwo Środowiska przygotowało naklejki, którymi można posłużyć się by oznakować pojemniki na odpady komunalne. Są one dostępne na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku będą mogli stosować pojemniki do gromadzenia odpadów w innej kolorystyce niż podana w wymienionym rozporządzeniu, pod warunkiem, że czytelnie i jednoznacznie oznaczą taki pojemnik.
Termin na oznakowanie pojemników został wyznaczony przez Ministra Środowiska do 31.12.2017 r. Taki sposób oznakowania będzie obowiązywał w okresie przejściowym, lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2022r., po tym terminie będzie wymagana właściwa kolorystyka.
Właściciele nowych nieruchomości już są zobowiązani zaopatrzyć się w pojemniki zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. kolorystyką.

http://www.nwl.pl/images/v5P7l9n000h071h5I0c7W8J1Y4n04830.jpg

***

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ELEKTROODPADÓW W 2018 ROKU

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż w następujących terminach na terenie gminy zaczyna się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych
oraz zużytych opon:

02.03. i 03.10.2018 r. - Bąsewice, Tawęcino, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Obliwice
02.03. i 03.10.2018 r. - Lędziechowo, Krępa Kaszubska, Janowice, Rozgorze
05.03. i 01.10.2018 r. - Mosty – ulice: Aleja Zielona, Długa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Piaskowa, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, św. Alberta, Zachodnia, Osiedle Pod Lasem
06.03. i 02.10.2018 r. - Mosty – ulice: Gliniana, Kolejowa, Młynarska, Polna, Topolowa, Witosa, Jamy, Lubowidz, Ługi, Rybki
07.03. i 28.11.2018 r. - Wilkowo Nowowiejskie, Garczegorze, Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze
07.03. i 28.11.2018 r. - Darżkowo, Janisławiec, Łebień, Pogorszewo
21.03. i 29.10.2018 r. - Chocielewko, Czarnówko, Janowiczki, Kanin, Niebędzino, Redkowice, Żelazkowo
22.03. i 30.10.2018 r. - Nowa Wieś Lęborska – ulice: Bałtycka, Bosmańska, Dworcowa, Kapitańska, Komandorska, Lawendowa, Lęborska, Łebska, Makowa, Marynarzy, Miodowa, Morska, Mostowa, Ogrodowa, Przedszkolna, Rybaków, Słoneczna, Słowińska, Szyprów, W.Witosa
23.03. i 31.10.2018 r. - Nowa Wieś Lęborska – ulice: Grunwaldzka, Kębłowska, Kisewa, Młynarska, Osiedle Na Stoku, Polna
04.04. i 07.12.2018 r. - Leśnice, Małoszyce, Dziechlino, Piaskowa, Pogorzelice, Laska, Darżewo

Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6.00,
w miejscu dostępnym, umożliwiającym załadunek.

Rodzaje odpadów elektrycznych i elektronicznych odbieranych podczas zbiórek:
Zużyty sprzęt RTV – telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery,
instrumenty muzyczne
Zużyty sprzęt AGD – lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, mikrofalówki,
piece elektryczne i inne urządzenia grzejne, wentylatory i klimatyzatory
Mały sprzęt gospodarstwa domowego – odkurzacze, żelazka, tostery, opiekacze, frytkownice, roboty kuchenne,
młynki do kawy, wagi
Komputery, monitory, myszki i klawiatury, laptopy, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony
Zużyte narzędzia elektryczne i elektroniczne – wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki,
narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia
Akumulatory, baterie.

Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek:
Meble
Dywany i wykładziny
Materace, kołdry, pierzyny
Walizki, sprzęt sportowy, wózki dziecięce, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiadra, zabawki ogrodowe)
Zużyte opony samochodowe i rowerowe.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:
Odpady powstające w gospodarstwie rolnym
Opony od ciągników, przyczep lub innych maszyn rolniczych
Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
Części samochodowe
Odpady budowlane i remontowe
Odpady podlegające zbiórce selektywnej
Zmieszane odpady komunalne.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych odbieranych podczas zbiórek:
farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, środki owadobójcze, detergenty, lampy fluorescencyjne
(świetlówki, rtęciówki), zużyte baterie i akumulatory.

Ponadto informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady niebezpieczne oraz zużyte opony można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych znajdującego się w Czarnówku 34.

http://www.nwl.pl/images/57Q0J7N7Q0Q0X1P4W8y845h3W004d2S2.jpg

***

http://www.nwl.pl/images/p6t8g7x1X050m1E5e08994F3R7X1C121.jpg

http://www.nwl.pl/images/k7E0F308r040N145h099B4W3l7j2o5C0.jpg

http://www.nwl.pl/images/z0j3b3V8K0W0w1X5C0p9q4C3W7Z3D4M9.jpg

***

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE UŻYTKOWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Przypominamy, iż od miesiąca kwietnia rusza odbiór odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych oraz
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku
zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Worki na odpady segregowane
i harmonogram wywozu można pobrać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24.

http://www.nwl.pl/images/22v4c5u000s0t1D51184L8y8f4D7Q2S1.jpg

***

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2018

W dniu 24 stycznia 2018 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska”
konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
Oddział Lębork:
ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork, tel. (59) 862-20-68
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o.
ul. Wiejska 1, 84-200 Kąpino
z siedzibą przy ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork tel. (59) 862-24-18

Umowa na w/w zadanie z wyłonionym Wykonawcą zawarta będzie na okres od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

http://www.nwl.pl/images/U7t3K228l0X0m1y5K1j6a8O7b2Y5x678.jpg

***

OBOWIĄZEK POSIADANIA POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska ustanowiono, że pojemnik przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości winien być wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, szczelny
z zamykanymi otworami wsypowymi przystosowany do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne
o pojemności 60l, 110l, 120l, 240l, 360l, 1100l.

Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych:
1) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
a) do 5 osób – pojemnik w rozmiarze 120 litrów,
b) powyżej 5 osób – pojemnik w rozmiarze 240 litrów lub 2 x 120 litrów,
2) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe):
a) do 20 osób – pojemnik w rozmiarze 1100 litrów,
b) powyżej 20 osób – kontener od 5 m³.
Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych, zamykanie
pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, stosowanie ilości
i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.
Każdy właściciel nieruchomości powinien dostosować wielkość pojemnika do ilości wytwarzanych śmieci.

Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji w workach dopuszcza się wyłącznie
w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, krótkotrwale
przekroczyła objętość określoną w § 8 ust. 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś
Lęborska.

W związku z powyższym należy zaopatrzyć się w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
spełniających odpowiednie normy.

http://www.nwl.pl/images/h3g7O3c4g0y091u4Z8u4a2X1l6A082a7.jpg

Do pobrania:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

niedziela, 20 stycznia 2019
godzina 04:24

imieniny:
Fabioli, Miły, Sebastiana

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ