wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje, które odbędą się w dniach 19 i 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Choczewie.

Czytaj więcej...

„FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” - zaproszenie na szkolenie

„FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” - zaproszenie na szkolenie Zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej. Termin i miejsce szkolenia: 14 marzec 2018 r. Lębork, ul. Krzywoustego 1 sala 108, godz. 09.00-15:00.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie "FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację"

Zaproszenie na szkolenie "FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację" Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej, dnia 14 marca 2018r. Lębork, ul. Krzywoustego 1 sala 108, godz. 09.00-15:00

Czytaj więcej...

Słupsk. Spotkanie informacyjne nt. konkursów w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Słupsk. Spotkanie informacyjne nt. konkursów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się: 25 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w godzinach 10:00-12:30.

Czytaj więcej...

„Równać Szanse 2018”

„Równać Szanse 2018” Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Czytaj więcej...

Biuletyn informacyjny (1/2018) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Biuletyn informacyjny (1/2018) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do prac w komisach konkursowych

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22.12.2017 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.

Czytaj więcej...

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

Czytaj więcej...

Biuletyn informacyjny (XII) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Biuletyn informacyjny (XII) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.

Czytaj więcej...

Plebiscyt Wolontariusz/Wolontariuszka Roku 2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu Regionalne Centrum Młodzieży oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zaprasza do udziału w Plebiscycie Wolontariusz/Wolontariuszka Roku 2017.

Czytaj więcej...

Konkurs "Świąteczna ozdoba pozarządowa"

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą ŚWIĄTECZNĄ OZDOBĘ POZARZĄDOWĄ. Prace należy złożyć do 13 grudnia w siedzibie CIO ul. Sienkiewicza 19 w Słupsku. Na laureata konkursu czeka nagroda rzeczowa.

Czytaj więcej...

"Seniorzy też potrafią" - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie w trybie art. 19a

"Seniorzy też potrafią" - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie w trybie art. 19a Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Czytaj więcej...

„Wolontariat to jest to” - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a

„Wolontariat to jest to” - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Przedstawiamy protokół z przeprowadzonych w dniach od 10 do 20 listopada 2017 roku konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Czytaj więcej...

Konsultacje Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Czytaj więcej...

Wiadomości z biura LGD "Dorzecze Łeby"

Wiadomości z biura LGD "Dorzecze Łeby" Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, iż w ramach konkursu 4/2017 „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy” wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

„Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

„Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli Państwo chcą wnieść zmiany dotyczące m.in. zakresu celów, zmian procedur naboru wniosków, budżetu na poszczególne konkursy, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, wskaźników do zrealizowania można to zrobić właśnie teraz.

Czytaj więcej...

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020”

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 listopada 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania przedsięwzięć przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej...
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

sobota, 17 marca 2018
godzina 05:40

imieniny:
Reginy, Patryka, Zdyszka

zobacz pogodę

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ